Hart voor de samenleving, oog voor onze naaste

Je bent hier > Maatschappij > Minder huiselijk geweld en meer uitzicht op beter bestaan

Women’s Wing van de Federation of Farmers Associations biedt vrouwen kansen

Minder huiselijk geweld en meer uitzicht op beter bestaan

 

In 2006 begon Passage met het project Gelijke Kansen Wereldwijd. In het kader van Millenniumdoelstelling 1 (bestrijding van armoede), en doelstelling 3 (gelijkheid tussen mannen en vrouwen) werd er, in samenwerking met Agriterra, geld ingezameld voor vrouwenorganisaties in diverse landen, waaronder India. 

 

 

Vrouwen in India doen op het platteland het meeste werk, krijgen daar nauwelijks iets voor betaald en bezitten nauwelijks eigendom. Maar de Women’s Wing van de Federation of Farmers Associations in Andhra Pradesh (FFA-AP) laat zien dat het ook anders kan. Deze organisatie biedt nieuwe perspectieven aan plattelandsvrouwen om hun talenten te ontwikkelen en zelf inkomsten te verwerven. Ruim 10.000 vrouwen hebben zich georganiseerd.

 

Passage, Agriterra en de Womens Wing werkten tussen 2008 en 2012 samen. Coby Meyboom en Ira Stam brachten regelmatig een bezoek. Ira: “Het sterke is dat de organisatie is begonnen vanuit de behoeften en wensen van de vrouwen in de dorpen zelf. Van daaruit is de organisatiepiramide naar het niveau van de deelstaat uitgebouwd.” Een zuivelproject en een project om thuis allerlei artikelen, zoals tijgerbalsem, shampoo en schoonmaakmiddelen te maken blijken een doorslaand succes. De FFA-AP noemt de Womens Wing een ‘good practice’.

 

Minder huiselijk geweld
Bij ieder bezoek hebben Coby en Ira vrouwen in dorpen bezocht, workshops gegeven en geadviseerd bij het opzetten van trainingen voor het runnen van een groepsbedrijf. Hierdoor beschikken de plattelandsvrouwen nu over eigen inkomen. Het project stimuleert typisch vrouwenwerk: werk dat tussen andere bezigheden door gedaan kan worden. Coby: “In het begin, in 2008-2009 vonden de mannen het maar niets. Sommige vrouwen kwamen stiekem naar de bijeenkomsten van de Women’s Wing. Maar nu de vrouwen geld in het gezin inbrengen, zien de mannen de voordelen. Veel mannen zijn om en steeds meer volgen. Sommigen brengen hun vrouw trots op de scooter naar de bijeenkomst.”

 

In de meeste dorpen is veel bereikt. “Vrouwen voelen zich meer mens”, vertelt Ira, “Ze durven zich uit te spreken in het openbaar, en bij een bank te praten over het afsluiten van een lening. Ze laten zich letterlijk zien.” Ira vertelt enthousiast over een dorp waar de vrouwen het voor elkaar hebben gekregen dat er geen alcohol meer verkocht wordt. “Het effect op het dorp is geweldig groot. Er is veel minder huiselijk geweld en meer uitzicht op een beter leven."

 

Per januari 2013 is de financiële steun van Passage en Agriterra gestopt. De FFA-AP bestaat nog steeds en groeit ook nog steeds! Passage onderhoudt nog contact met de vrouwen van Women’s Wing. 


 

 

 

Privacyverklaring