Hart voor de samenleving, oog voor onze naaste

Je bent hier > Maatschappij > Internationale projecten

Projecten van Passage komen voort uit visie VN


Gelijke kansen wereldwijd

 

In 2006 startte Passage met het programma Gelijke kansen wereldwijd. De Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties staan hierbij centraal, met name Millenniumdoelstelling 1 (bestrijding van armoede) en doelstelling 3 (gelijkheid tussen mannen en vrouwen). Sindsdien is er, dankzij de inzet van onze vrijwilligers en de goede gaven van onze leden en donateurs, al veel gedaan en om de leefomstandigheden van vrouwen en hun gezinnen wereldwijd te verbeteren.                                                                     

Onze visie

De projecten komen voort uit onze visie op duurzame ontwikkeling wereldwijd. Deze visie is gestoeld op vier thema’s: duurzame voedselproductie- en consumptie, werken en (geld)zorgen, waterbeheer en organisatieversterking. We richten ons speciaal op de versterking van vrouwenorganisaties. Doel is het bevorderen van de economische zelfstandigheid van vrouwen, zodat ze in hun eigen behoeften kunnen voorzien. De internationale samenwerkingsprojecten worden al jarenlang uitgevoerd onder de naam Gelijke Kansen Wereldwijd. We werk(t)en daarbij onder de paraplu van de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties, vanaf 2015 heten deze doelen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. 
 

Projecten Gelijke kansen Wereldwijd

Acute hulp in Griekenland

 


 

In 2016 kwam Passage via Dorcas in aanraking met stichting Perichoresis. Perichoresis is een stichting die acute hulp bood toen in 2015 de vluchtelingenstroom vanuit Lesbos op gang kwam. Passage besloot met deze stichting een project op te zetten, passend bij het aandachtsgebied Vrouwen, Vluchtelingen en Veiligheid.

Lees verder >

WfWP geeft vrouwen kracht

 

 

Toegang tot schoon drinkwater is nog steeds niet in alle landen vanzelfsprekend. Miljoenen vrouwen en meisjes in bijvoorbeeld Afrika en Azië, moeten dagelijks uren lopen om water te halen. De Verenigde Naties hebben met 193 landen zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen gesteld. Women for Water Partnership richt zich op twee van de doelen: gendergelijkheid en beschikking over schoon (drink)water. Deze doelen steunt Passage van harte. Lees verder >

Perspectief voor Indiase vrouwen

 

 

Vrouwen in India doen op het platteland het meeste werk, krijgen daar nauwelijks iets voor betaald en bezitten amper eigendom. Maar de Women’s Wing van de Federation of Farmers Associations in Andhra Pradesh (FFA-AP) laat zien dat het ook anders kan. Deze organisatie biedt nieuwe perspectieven aan plattelandsvrouwen om hun talenten te ontwikkelen en zelf inkomsten te verwerven. Ruim 10.000 vrouwen hebben zich georganiseerd. Lees verder >

Projecten gelijke kansen wereldwijd

Jordaanse vrouwen hebben
meer rechten dan ze denken

 

Ira Stam en Gijsje van der Veer reisden in juni 2013 af naar Jordanië in verband met het samenwerkingsproject van Passage met de Jordaanse boerinnenorganisatie Specific Union of Farmer Woman (SU). Lees verder >

Water, voedsel en geldzorgen
wereldwijd

 

Doordat vrouwen in ontwikkelingslanden nauwelijks of geen bezittingen hebben, beschikken ze niet over een onderpand voor het krijgen van een krediet. Met het project Geldzorgen Wereldwijd zamelde Passage geld in voor een garantiefonds voor vrouwen in Costa Rica en Sierra Leone zodat zij toegang konden krijgen tot krediet. Lees verder >

Tegemeo helpt Tanzaniaaanse vrouwen bedrijf starten

 

Passage werkt samen met de plattelandsvrouwenorganisatie Tegemeo Women Group in Tanzania (Afrika). Tegemeo Women Group is in 2006 opgericht. Tegemeo wil de eigen organisatie versterken en uitbreiden. Onze partnerorganisatie met wie we dit project gaan uitvoeren is Women for Water Partnership (WfWP). Lees verder >

Privacyverklaring