Hart voor de samenleving, oog voor onze naaste

Je bent hier > Magazine > Christentherapeut en levenscoach Carianne Ros: ‘Liefhebben is Gods antwoord op angst’

Christentherapeut en levenscoach Carianne Ros:

‘Liefhebben is Gods antwoord op angst’

 

Carianne Ros (40) is christentherapeut en levenscoach. “Ik noem mezelf christentherapeut, omdat het voor mij ontzettend belangrijk is dat ik therapie en coaching geef op christelijke basis. Voor mij is dat niet los te koppelen. Ik wil niet christen zijn én therapeut of coach, maar echt een christentherapeut.”

Tekst: Sandra Wolswijk, foto’s: Gonny van Duinen Fotografie  

 

In 2001 begon Carianne onder de vlag van haar moeder, die psycholoog was en een eigen praktijk had. Daar mocht zij meelopen, als een soort van stage. “Dat was natuurlijk heel bijzonder,” vertelt ze. “Bij één-op-één coaching willen mensen geen pottenkijkers. Omdat ik ‘de dochter van’ was, mocht ik dat wel.” Verschil tussen haar en haar moeder is er wel. “Mijn moeder is echt psycholoog en ik ben meer coach. Dat vind ik interessanter.” Toch miste ze bij het coachen wel een stukje therapie. “Ik merkte heel vaak dat oude pijn of slechte gewoontes in het hier en nu weer naar voren kunnen komen, waardoor mensen vastliepen. Van daaruit heb ik een methode ontwikkeld.”
 

Bijbels perspectief

“Op een gegeven moment ontmoette ik David. We zijn best snel getrouwd en toen woonde ik voor mijn gevoel – ineens – in Utrecht.”  Daar ging ze door met haar eigen praktijk. Toen bleek dat mensen er twee uur reistijd of meer voor over hadden om naar haar praktijk Total Balance te komen, ontstond het verlangen om het coachen vanuit Bijbels perspectief door te geven. “Ik houd wel van het onderwijzen, dus ik denk dat ik het al eerder had bedacht, maar toen kwam – in mijn beleving – daar ook de noodzaak bij. Het moet toch niet zo zijn dat mensen zo lang moeten reizen naar mij, omdat ik de Bijbel en het gebed integreer. Toen ben ik andere hulpverleners gaan trainen.”

 

Verhaal achter de mens

“Een coach máák ik niet,” benadrukt Carianne, “dat is een talent door God gegeven: de manier van luisteren, het willen bemoedigen en het ultiem, positief nieuwsgierig zijn naar het verhaal achter de mens. Hoe ben je de persoon geworden die je nu bent? Dit deel zit er al in. Daarnaast vind ik het aanleren van coachingsvaardigheden erg belangrijk. Hoe stel ik de juiste vraag? Hoe kan ik zorgen dat iemand vertrouwen heeft? Daarbij vind ik het belangrijk dat ze een hart voor God én een hart voor de mens hebben. En dat ze dat willen gebruiken in de coachingsgesprekken die ze met mensen hebben.”

“Voor mij staat Bijbels coachen echt gelijk aan liefhebben. In het seculiere coachen worden heel veel vragen gesteld en de ander moet met het antwoord komen. In het Bijbels coachen geloof ik dat we mogen liefhebben. Dat is een heel actief proces, waarbij ik als instrument gebruikt wil worden door de Heilige Geest om iets te mogen aanvoelen of te zeggen wat de ander nodig heeft. Dat is zo’n rijkdom die je er dan bij hebt. Ik heb vaak dat ik ’s morgens Bijbel lees en dan ’s middags in een coachingsgesprek merk dat dat niet voor mij alleen was.”

 

Parel

Carianne is hoogsensitief. Dat wil zeggen dat zij gemakkelijk stemmingen van anderen oppakt. “Al denk ik dat je de Heilige Geest ook kunt verstaan als je niet hooggevoelig bent,” zegt ze met een lach in haar stem. “Ik probeer er zeker mijn voordeel mee te doen om, door de sensitiviteit die ik heb, de emotie bij anderen aan te voelen. En ik geloof dat als we dan ook nog zijn afgestemd op de Heilige Geest Hij Zijn liefde, vrede en rust kan geven en dat het bij een ander ook in zijn hart mag komen, zoals God het bedoeld heeft. Ik ben ook erg op zoek naar de parel in iemand. Wat is er mooi aan jou, wat is je kracht? Dat is volgens mij gewoon liefhebben.”

 

Rust

Carianne schreef het boek ‘Rust – in drie maanden minder stress in je leven’. In haar boek schrijft Carianne dat er twee dingen zijn die je moet doen als je van stress in je leven af wilt komen: (1) God met hart en ziel zoeken en (2) liefhebben. “Toen ik het boek schreef, stuitte ik op het feit dat onder stress een bepaalde angst schuilgaat. En wat is nou Gods antwoord op angst? 1 Johannes 4:18. ‘De liefde laat geen ruimte voor angst, in de liefde schuilt geen angst.’ Dus Gods antwoord op angst is liefhebben. Wij hebben hier een goed gesprek en dat is ook liefhebben. Als je aan het liefhebben bent, ben je niet bezig met dingen die ons onrust geven. Dan denk je niet aan je baan die niet leuk genoeg is of je man waar je net ruzie mee hebt gehad. Dat vond ik zo interessant. Het grootste gebod is: ‘Heb God lief boven alles met heel je hart, je ziel, je verstand en je naaste als jezelf’. Dat is liefhebben. God wil helemaal niet dat we in stress, in angst leven. Hij zei ook: ‘Maak u geen zorgen.’ Onder zorgen maken zit ook angst. Zijn antwoord is de liefde. God heeft ons de liefde gegeven, zodat we Hem, onszelf en anderen kunnen liefhebben.”


Geen zorgen
“Ik geloof echt dat we zelfs de meest stressvolle dingen - die als het ware als pijlen op ons afgevuurd worden – aankunnen als wij continu zijn afgestemd op Hem en in dat vertrouwen handelen . Het ‘maak je geen zorgen’ betekent niet dat we zorgeloos door het leven gaan, maar wel dat we de pijlen kunnen laten afketsen op Gods waarheid en dat Hij het kan gebruiken in het plan van jouw leven. Ook al begrijpen we er helemaal niets van, dat hoeft ook niet. Hij wil als een liefdevolle vader én als een almachtige God voor ons zorgen. Volgens mij heeft dit zo met elkaar te maken om écht van de stress af te komen.”

 

Veranderen

Carianne heeft haar boek bewust ingedeeld in drie delen: (1) heb God lief; (2) heb jezelf lief;  (3) heb je naaste lief. “Het eerste deel is God liefhebben, Hem zoeken en leven in overgave. Deel twee gaat éérst over jezelf liefhebben, voordat je in deel drie je naaste gaat liefhebben. In de kerk leren we vaak: ‘Heb God lief boven alles en je naaste’. Punt. Dan missen we een derde van het gebod. Heel veel mensen vinden het moeilijk om van zichzelf te houden. Van jezelf houden, is leren luisteren naar je eigen hart. Accepteren wie je bent, in je persoonlijkheid, in je talenten, in je passies. Het jezelf leren kennen helpt heel erg om de juiste keuzes te maken, waardoor je minder stress hebt. Van daaruit ga je ook anderen liefhebben. Welke mensen halen het goede in jou naar boven? Als je met hen meer tijd doorbrengt, heb je vanzelf ook energie voor mensen die je wat meer energie kosten. Een groot deel van het coachen, is mensen van dingen bewust maken. Als mensen bewust worden van iets, kunnen ze ook dingen veranderen.”

 

 

Meer weten?

Carianne Ros is schrijfster en spreker voor lezingen en workshops over christelijke thema's. Kijk op haar website www.totalbalance.nl

www.vrouwen-met-power.nl is voor vrouwen die graag hun roeping willen ontdekken. Via deze website kun je een gratis videotraining aanvragen.

 

Dit interview staat in Passage Magazine nummer 1, 2019

 

 

Privacyverklaring