Hart voor de samenleving, oog voor onze naaste

Je bent hier > Magazine > Lid worden?

Lidmaatschap

 

Voor wie is Passage?

 

Alle vrouwen in Nederland zijn welkom als lid, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Wie lid wordt van Passage, wordt lid van een plaatselijke afdeling. Door het hele land zijn er ruim 140 afdelingen met in totaal ruim 7.000 leden.

 

Dichtbij

Door u aan te sluiten bij een plaatselijke afdeling: 

  • Leert u vrouwen kennen uit uw eigen omgeving
  • Kunt u deelnemen aan activiteiten dicht bij huis 
  • Is inspelen op plaatselijke situaties mogelijk
  • Hebt u veel eigen inbreng, als dat wilt. 

 

Elke afdeling heeft een afdelingsteam dat verantwoordelijk is voor de gang van zaken. Lijkt u het leuk om uw steentje bij te dragen en u op die manier in te zetten voor verbetering van de leefomstandigheden van vrouwen, dichtbij én ver weg? Uw hulp is welkom! 
 

Naast dat u lid bent van uw eigen plaatselijke afdeling, bent u gelijk ook lid van de landelijke vereniging Passage. De landelijke vereniging ondersteunt de afdelingen met raad en daad en organiseert regionale of landelijke activiteiten. En niet in de laatste plaats: vier keer per jaar ontvangt u het kleurrijke Passage Magazine met verenigingsnieuws en herkenbare verhalen van en over vrouwen in Nederland en wereldwijd. 

 

Verbonden met vrouwen nationaal én internationaal!
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Omdat wij een vereniging zijn worden via de statuten verschillende zaken geregeld. Door hier te klikken kunt u dit lezen. U kunt u aanmelden bij de contactpersoon/coördinator van de plaatselijke afdeling. Klik hier voor een overzicht van de afdelingen om te zien of er een afdeling bij u in de buurt is. Of neem contact op met het Passage Servicepunt.  (tel.: 033 - 247 34 87; e-mail: servicepunt@passagevrouwen.nl).
 

Contributie
Naast de landelijke afdracht die voor 2022 is vastgesteld op 20 euro, adviseert het bestuur aan afdelingen een bijdrage van maximaal € 25,00 te hanteren. Afdelingen met een hoog saldo of met meer dan 75 leden mogen eventueel een lager bedrag vragen.

 

Alleen landelijk lid worden? 
Als er geen afdeling (meer) bij u in de buurt is, bent u van harte welkom als landelijk lid. Zo bent u toch betrokken bij uw vereniging! U ontvangt dan in ieder geval vier keer per jaar het Passage Magazine en u wordt uitgenodigd voor regionale bijeenkomsten. Ook steunt u via deze weg de (inter)nationale projecten van Passage. Klik hier voor het aanmeldformulier om landelijk lid te worden en stuur deze naar het Passage Servicepunt. De contributie voor het landelijk lidmaatschap bedraagt in 2022 slechts € 20,00 voor een heel jaar.

 

Doorgeven adreswijzigingen en opzeggingen
Als u lid bent van een afdeling dient u een adreswijzigingen of opzegging door te geven aan uw contactpersoon/coördinator van uw afdeling.

 

 

 

Regeling contributiefonds


Wilt u lid worden of blijven, maar is dat voor u om financiële redenen lastig? Mogelijk kunt u een beroep doen op het contributiefonds. Hieruit wordt € 20,- voor het landelijk deel en € 15,00 voor het afdelingsdeel vergoed. Het aanvraagformulier voor de contributieregeling wordt elk jaar vernieuwd. Het formulier voor het lopende jaar kunt u hier downloaden. Formulieren kunnen worden opgestuurd naar Passage Servicepunt, waar u ook terecht kunt voor meer informatie.

 

 

Privacyverklaring