Hart voor de samenleving, oog voor onze naaste

Je bent hier > Vereniging > Vacatures

Vacatures

Regiocoördinatoren gezocht!

 

-    Hebt u hart voor Passage
-    Beschikt u over organisatorische kwaliteiten
-    Beschikt u over basale digitale vaardigheden
-    Vindt u het leuk om telefonisch of digitaal een vraagbaak te zijn voor de afdelingen uit uw regio?


Als regiocoördinator wordt u voorgedragen vanuit uw regio en voor een periode van twee jaar benoemd door het landelijk  bestuur, met de mogelijkheid van verlenging met nog eens twee jaar.
U kunt uw taak met iemand delen in een duobaan (twee vrouwen in 1 regio) of u werkt met coördinatoren van meerdere regio’s in één team. In geval van een duo/team wordt een contactpersoon aangewezen voor communicatie vanuit het Servicepunt of het LB.


De afdelingen

Een regio bestaat uit 12 tot 15 afdelingen. De afdelingen maken per toerbeurt aantekeningen (afspraken/actielijst) van de regiobijeenkomst en verspreiden die aan de andere belanghebbenden. De afdelingen hebben een digitale contactpersoon voor de regiocoördinator en naar elkaar.

 

Regiobijeenkomst

De coördinator roept minimaal 1 x per jaar een afvaardiging van de afdelingen uit haar regio bij elkaar in een regiobijeenkomst waar zij:

-    verslag doet van de landelijke en/of plannen van andere regio’s,
-    de behoeftes van de afdelingen inventariseert en meeneemt naar het landelijk overleg,
-    zorgt dat afdelingen onderling hun ervaringen kunnen delen,
-    wanneer nodig een verkiezing organiseert voor een (plaatsvervangend) afgevaardigde voor de ledenraad,
-    vrouwen benaderd om mee te helpen bij het organiseren van een activiteit die past bij hun interessegebied.
 

Voor- en najaarsoverleg

Twee keer per jaar wordt er een overleg georganiseerd voor alle regiocoördinatoren, samen met het landelijk bestuur. Tijdens dit overleg worden:

-    interessante thema’s, activiteiten, sprekers, enz. voor de leden besproken,
-    bijzonderheden uitgewisseld vanuit de regio's om van elkaar te leren,
-    contacten gelegd met andere regiocoördinatoren over het organiseren van gezamenlijke activiteiten met meerder regio's,
-    in kleine groepjes zo nodig direct een activiteitenplan met begroting gemaakt.


Wat krijg je er voor terug

-    een jaarlijkse inspiratiedag
-    de mogelijkheid om in een team van collega coördinatoren en het landelijk bestuur interessante projecten, events en andere activiteiten voor te
     stellen en uit te werken dan wel te laten uitwerken door een deskundige
-    een vrijwilligersvergoeding van € 250,00 per jaar
-    vergoeding van onkosten plus reiskosten op basis van OV 2e klas of een kilometervergoeding van € 0,25.

 

Hebt u interesse of wilt u eerst meer weten? Stuur een mail naar servicepunt@passagevrouwen.nl met uw gegevens en wij nemen contact met u op!

Privacyverklaring