Hart voor de samenleving, oog voor onze naaste

Je bent hier > Maatschappij > Dr. Albronda-van der Nagelfonds

Dr. Albronda-van der Nagelfonds   

Van vrouwen door vrouwen voor vrouwen

 

Sociaal fonds

De Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds is een sociaal fonds, verbonden aan de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage. Het is een voortzetting van het fonds opgericht voor hulp aan vrouwen na de watersnoodramp in 1953 door mevrouw Tine APassage - Dr. Albronda-van der Nagelfondslbronda-van der Nagel, de toenmalige voorzitter van de NCVB. Doelstelling is om vrouwen die dat nodig hebben een beperkte financiële ondersteuning te geven. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bijdrage aan huishoudelijke apparatuur of meubilair, of aan een aanvulling op een medische behandeling die niet geheel vergoed wordt. Ook als vrouwen een cursus of training van Passage willen volgen, maar dat zelf niet kunnen betalen, kan uit het fonds een bijdrage in de kosten worden gegeven. N

 

De aanvragen moeten passen binnen de doelstelling van het fonds. Om de aanvraag te kunnen honoreren is het nodig dat er voldoende gegevens beschikbaar zijn over de financiële situatie. De hulp is bedoeld voor vrouwen in kwetsbare situaties. De aanvraag moet gedaan worden via een tussenpersoon.


Financiële bijdrage
Oog voor de naaste dichtbij en ver weg is één van de speerpunten van Passage. Praktische hulp dichtbij is het speerpunt van het Dr. Albronda-van der Nagelfonds. Voor het bieden van deze hulp is geld nodig. De bijdrage van leden van Passage is onze enige inkomstenbron. Vandaar dat we aan alle leden van Passage vragen om minimaal 1 euro per jaar bij te dragen.

Meer doen kan ook: via donaties of een éénmalige bijdrage bv door sponsoring van een actie.

Het is ook mogelijk de stichting op te nemen in een testament (zonder successierechten).

 

Contributieregeling
Het fonds geeft jaarlijks een bijdrage aan de contributieregeling van Passage. Deze bijdrage in de contributie kan aangevraagd worden bij Passage.

Het aanvraagformulier vindt u op de website van Passage onder lidmaatschap.

 

Contact
Voor informatie of aanvragen van hulp kunt u contact opnemen met:
Mevrouw I.J. (Janita) Groeneveld-Geerink, directeur
Telefoon: 0343-592228
e-mail: stichting.dr.albronda.fonds@hotmail.com

 

Donaties

NL 20 INGB 0000292406

 

Verdere informatie kunt u vinden via onderstaande links:

  1. Missie en visie
  2. ANBI status
  3. Activiteiten
  4. Beleidsvoornemens
  5. Jaarverslag 2020
  6. Bestuurssamenstelling
  7. Privacy-reglement van Stichting Dr. Albronda- van der Nagelfonds


 

 

Privacyverklaring