Hart voor de samenleving, oog voor onze naaste

Je bent hier > Vereniging > ANBI status

ANBI-status

Passage heeft een ANBI-status

 

Passage heeft een ANBI-status. Het betekent dat Passage een Algemeen Nut Beogende Instelling is 

en voldoet aan alle voorwaarden die de belastingdienst hiervoor stelt. Voor een vereniging is het belangrijk om een ANBI-status van de belastingdienst te hebben. Voor sponsoren en donateurs is het prettig te weten dat een schenking aan een organisatie met een ANBI-status, aftrekbaar is van de belasting. 

Een van de bijbehorende verplichtingen om deze status te behouden is dat we bepaalde informatie over onze organisatie op deze website publiceren. Die informatie is op verschillende plaatsen op onze site te vinden. 

 

Naam en contactgegevens

Doelstelling

Het laatste jaarverslag, met daarin een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording

Beleidsplan

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

RSIN/fiscaal nummer: 8076.32.296
ANBI- status formulier 

Statuten


Beloningsbeleid:

De bestuursleden krijgen slechts een klein vacatiegeld voor hun werk.

 

Privacyverklaring