Hart voor de samenleving, oog voor onze naaste

Je bent hier > Vereniging > Wie zijn wij

Wie zijn wij

Over Passage

 

De missie van Passage luidt:

- hart voor de samenleving
- oog voor de naaste dichtbij en ver weg
- gevoel voor cultuur

 

Leefbare samenleving

We zijn een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie. Vanuit onze inspiratiebron, de bijbel, zetten we ons actief in voor onze leefomgeving. We bespreken maatschappelijke ontwikkelingen en (inter)nationale vraagstukken die we belangrijk vinden en die actueel zijn. Als vrouwenorganisatie letten we daarbij vooral op de participatie en de positie van vrouwen. We stimuleren elkaar en anderen om met ons mee te denken over oplossingen. We spreken politici aan en voeren actie - vaak samen met andere organisaties - om ons doel te bereiken: een leefbare samenleving voor iedereen. Zo leggen wij verbindingen tussen de christelijke traditie en vragen van nu.

 

Denk wereldwijd, handel plaatselijk

We zijn een vereniging van en voor vrouwen die wonen en werken op het platteland of in stedelijke gebieden. Vrouwen uit stad en land zijn bij ons in gesprek, bijvoorbeeld over voedsel, water, gezondheid, milieu. Daar praten we ook over met vrouwen uit andere werelddelen. Maar het blijft niet alleen bij praten. Met financiële en andere acties zetten we ons in voor een duurzame samenleving. 'Denk wereldwijd, handel plaatselijk' is onze strategie.

 

Gevoel voor cultuur

We zijn een vereniging van en voor vrouwen met gevoel voor cultuur. Boeken lezen en bespreken, film kijken en bespreken, naar een museum of theater gaan, zingen, schilderen, de eigen creativiteit ontwikkelen: het zijn ontspannende en inspirerende activiteiten met verrassende doorkijkjes op actuele vragen.

 

Ontwikkelen van talenten
Wij vinden het belangrijk om vrouwen van verschillende leeftijdsgroepen in ons ledenbestand te hebben. Vandaar dat wij nieuwe projecten en activiteiten ontwikkelen voor nieuwe doelgroepen van jongere vrouwen. Hun inbreng in de inhoudelijke en organisatorische vragen van een moderne vrouwenorganisatie vinden wij onontbeerlijk. Als ledenvrijwilligersorganisatie zijn wij afhankelijk van tijd, talenten en energie die leden vrijwillig in onze vereniging willen investeren. De vereniging biedt deze vrijwilligers de gelegenheid om hun talenten verder te ontwikkelen.

 

Passage-logo
Het logo is ontworpen door Anne Elting. Het logo bestaat uit drie onderdelen: de naam Passage met als vaste ondertitel christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging en daarboven de horizonlijn.

 

Symboliek

  • de menselijke maat (de horizonlijn is met de hand geschilderd)
  • stad en platteland (verbeeld door de horizonlijn, leden wonen overal)
  • geloof (kleur violet staat voor geloof, wijsheid en kracht, het denkbeeldige kruis, de ondertitel);
  • beweging (cursieve letter in de ondertitel, verspringende tekstregels)
  • openheid (een open, schreefloze letter voor Passage, geen kader of ‘hokje’ om het logo heen, een open horizonlijn)

 

Waarom heet de vereniging Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging
In onze naam zeggen we wie we willen zijn zonder dat dit leidt tot voor buitenstaanders onbegrijpelijke afkortingen.

We zijn een christelijke organisatie en we zijn een maatschappelijke organisatie. Daarmee zeggen we dat onze gesprekspartners zich bevinden op het maatschappelijk middenveld. Tussen de politiek en de burger in. Beide groepen spreken wij aan. Wij willen burgers (leden, maar ook anderen) op hun verantwoordelijkheid aanspreken en hun ideeën, hun visie op maatschappelijke vragen aan de weet komen. Politici spreken wij aan om die meningen en ideeën door te geven. Wij willen present zijn, ook samen met andere maatschappelijke organisaties, want je kunt op je eentje nu eenmaal niet overal verstand van hebben.

 

Wij bekijken maatschappelijke vragen vanuit ons christelijk geloof. Waar het ook over gaat: wij kijken met een Bijbelse blik.

We zijn een vrouwenbeweging. Ook het vrouw-zijn bepaalt de identiteit van onze vereniging. We willen een samenleving die voor mannen en vrouwen een thuis is, die niet de een boven de ander bevoordeelt. Vrouwen willen ook hun visie inbrengen vanuit het oogpunt van vrouwen. Dat is een van de redenen van oprichting geweest en het is nog steeds een bestaansreden.

 

De statuten van vereniging Passage kunt u hier downloaden. 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring