Ga naar homepage
RSS feed
Lidmaatschap

Lidmaatschap

Introductie

Voor wie is Passage?
Alle vrouwen in Nederland zijn welkom als lid, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Wie lid wordt van Passage, wordt lid van een plaatselijke afdeling. Door het hele land zijn er ruim 170 afdelingen met in totaal ruim 8000 leden.

Het voordeel van lidmaatschap van een plaatselijke afdeling is:

- Activiteiten worden dicht bij huis aangeboden, met vrouwen uit de eigen buurt
- Inspelen op plaatselijke situaties is mogelijk (acties richting plaatselijke politiek)
- Veel eigen inbreng van leden is mogelijk, voor wie dat wil
- Viermaal per jaar ontvangt u het ledenblad Passage Magazine (tevens voor landelijke leden).

Elke afdeling heeft een afdelingsteam dat verantwoordelijk is voor de gang van zaken.

Elke afdeling legt eigen accenten in het jaarprogramma voor haar leden.


Aanmelden


Wilt u lid worden van Passage?
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Omdat wij een vereniging zijn worden via de statuten verschillende zaken geregeld. Door hier te klikken kunt u dit lezen. U kunt u aanmelden bij de contactpersoon/coördinator van de plaatselijke afdeling. Klik hier voor een overzicht van de afdelingen om te zien of er een afdeling bij u in de buurt is.
Als er geen afdeling bij in de buurt is, kunt u ook lid worden van de landelijke organisatie. Klik hier voor het aanmeldformulier om landelijk lid te worden en stuur deze naar het Passage Servicepunt. Ook de naam en het telefoonnummer van een contactpersoon/coördinator van een afdeling in uw omgeving kunt u opvragen bij Passage Servicepunt (tel.: 033 - 247 34 87; e-mail: ).

Als u al lid bent van een afdeling lopen adreswijzigingen en opzeggingen ook via de contactpersoon/coördinator van uw afdeling.

Contributiebedrag leden afdelingen
Naast de landelijke afdracht die voor 2021 is vastgesteld op € 22,00 adviseert het bestuur aan afdelingen een bijdrage van maximaal € 25,00 te hanteren. Afdelingen met een hoog saldo of met meer dan 75 leden zijn vrij om een lagere contributie te heffen.

Contributiebedrag landelijke leden
Leden die landelijk lid zijn van Passage en geen lid van een afdeling betalen € 22,00.
Zij zijn welkom op regionale activiteiten, ontvangen Passage Magazine en betalen daarvoor dezelfde toegangsprijs als afdelingsleden.

Ondersteuning kleine afdelingen
Om alle afdelingen in staat te stellen een aantrekkelijk programma te bieden heeft het bestuur besloten met ingang van 1 januari 2017 het saldo van kleine afdelingen aan te vullen tot een bedrag van € 1.000,00 Voorwaarde hiervoor is dat de leden van deze afdelingen het maximale contributiebedrag van € 22,00 plus € 25,00 betalen en dat het Servicepunt beschikt over het financieel jaarverslag van de afdeling. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen klik dan hier om het aanvraag formulier te downloaden.


Regeling contributiefonds
Leden voor wie het financieel moeilijk is de contributie van Passage te betalen kunnen een beroep doen op het contributiefonds. Hieruit wordt € 22,00 voor het landelijk deel en € 15,00 voor het afdelingsdeel vergoed. Deze vergoeding wordt gegeven door Dr. Albronda- van der Nagelfonds, voor meer informatie over dit fonds klik hier. Een aanvraagformulier hiervoor kunt u door hier te klikken downloaden. Het aanvraagformulier voor de contributieregeling wordt elk jaar vernieuwd. Dit betekent dat oude formulieren (van vorige jaren) niet gebruikt kunnen worden. Ruim voor het einde van het jaar zijn de formulieren voor het nieuwe jaar beschikbaar. Het formulier voor het lopende jaar vindt u op deze website. Formulieren kunnen worden opgestuurd naar Passage Servicepunt, waar u ook terecht kunt voor meer informatie.