Ga naar homepage
RSS feed
Twee generaties in gesprek: geen kloof, maar een veranderende maatschappij
Algemeen


Algemeen

Passage Magazine is het ledenblad van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.

 Er komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met de interessegebieden van Passage:
Hart voor de samenleving
Oog voor de naaste dichtbij en ver weg
Gevoel voor cultuur

Het magazine wordt viermaal per jaar toegestuurd aan alle leden. Dit informatie- en opinieblad is gekoppeld aan het lidmaatschap van de vereniging. Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap.
 
Colofon
Uitgever: Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging
Adres: Ambachtsstraat 15, Nijkerk
Kopij aanleveren: redactie@passagevrouwen.nl
Grafische vormgeving: Vincent Stolk
Grafische productie: Senefelder Misset, Doetinchem
Drukwerk: Senefelder Misset, Doetinchem
Advertenties: Dock35media, Doetinchem.
 
Verschijningsdata 2020
nummer 3: 21 september (kopij inleveren voor 17 augustus)
nummer 4: 3 december (kopij inleveren voor 26 oktober)
 
Werkwijze redactie
De redactie van Passage Magazine maakt met plezier vier keer per jaar het ledenblad en bestaat uit vier leden. De eindredacteur is werkzaam bij Passage Servicepunt in Nijkerk, de overige redactieleden zijn op vrijwillige basis bij het magazine betrokken. Interesse om de redactie te versterken? Laat het ons weten!  
 
Suggesties, ideeën en kopij kunnen aangeleverd worden via redactie@passagevrouwen.nl. Graag de afbeeldingen als losse bijlage (jpg) meesturen (niet in Word). De redactie behoudt zich het recht voor kopij te wijzigen, in te korten of met opgaaf van redenen te weigeren. Jubilea en jubilarissen worden kort vermeld in het magazine, uitgebreidere tekst en foto's kunnen door de redactie worden geplaatst op de Facebook-pagina van Passage. 
 
Overname van artikelen of gedeelten daarvan is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de redactie en met bronvermelding.
 
Reageren of proefnummer aanvragen

Wilt u reageren op een artikel of bericht in Passage Magazine? Of heeft u een reactie op het magazine in het algemeen? Meld het de redactie via redactie@passagevrouwen.nl.  

U kunt een proefnummer van het magazine aanvragen via het Passage Servicepunt (servicepunt@passagevrouwen.nl).