Ga naar homepage
RSS feed
Projecten Gelijke Kansen Wereldwijd
Vluchtelingenvraagstuk
Foodbattle
Materialen & Links Foodbattle

Vluchtelingenvraagstuk

Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid

Op 5 maart 2018 kreeg Jos Wienen, burgemeester Haarlem en bestuurslid VNG, officieel het Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid aangeboden in Nieuwspoort te Den Haag. Het Manifest is het resultaat van een unieke samenwerking van vijf vrouwenorganisaties, waaronder Passage. Ira Stam en Minke Harkema zitten namens het landelijk bestuur in de werkgroep Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid. De adviezen en aanbevelingen in het Manifest zijn onder andere gericht aan de commissie Justititie en Veiligheid van de Tweede Kamer, de IND, het COA en Vluchtelingenwerk. Ook de eigen achterban van de vijf vrouwenorganisaties wordt opgeroepen vluchtelingen vrouwen uit hun isolement te halen. Bezoek eens een AZC en nodig vluchtelingen vrouwen uit voor een koffie-ochtend. 

 

Nationaal project Migrantenvrouwen
Voor afdelingen is een kant en klaar programma-aanbod beschikbaar onder de naam Migrantenvrouwen. Doel van dit project is contact te leggen en het gesprek aan te gaan met migrantenvrouwen met een verblijfsstatus in Nederland. Onze samenleving is een andere samenleving dan in de landen van herkomst van deze vrouwen, waar vaak ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen. Het programma kan beginnen met een gezamenlijke maaltijd (eventueel gezamenlijk koken), gevolgd door een power point presentatie over de geschiedenis van de vrouwenemancipatie in Nederland (in het Nederlands en Arabisch). Bij deze presentatie zijn discussievragen, die door de afdeling kunnen worden gebruikt om het gesprek aan te gaan. Uit het gesprek komen waarschijnlijk nieuwe thema’s, waarover de afdeling en de migrantenvrouwen een volgende afdelingsbijeenkomst kunnen organiseren. Het programma is flexibel, kan worden aangepast en verdeeld over meerdere avonden. De programmamap met projectbeschrijving, power point presentatie op usb-stick, discussievragen en allerlei andere tips, is gratis op te vragen bij het Passage Servicepunt of de downloaden via intranet.
We horen graag of u met dit project aan de slag bent of als u ondersteuning wilt bij het contact leggen met migrantenvrouwen binnen AZC’s. Neem contact op met het 

Materiaal voor dit project kunt u vinden op intranet. Daarnaast kan een 'wees-welkom-flyer' worden opgevraagd door een mail te sturen naar het Passage servicpunt (servicepunt@passagevrouwen.nl). Deze flyer kunnen regio's en afdelingen geven aan migrantenvrouwen om hen zo uit te nodigen.