Ga naar homepage
RSS feed
Kennismaking
Mission Statement
Landelijk bestuur
ANBI status
Dr. Albronda-van der Nagelfonds
Vacatures

Vacatures

Zoek je een nieuwe uitdaging?


Het landelijk bestuur van Passage staat voor de uitdaging om de omslag te maken naar een moderne vrouwenbeweging die een relevante bijdrage levert aan de samenleving. Passage zoekt hiervoor nieuwe bestuursleden.

Van een bestuurslid verwachten wij:
-    ervaring met besturen op hoofdlijnen
-    belangstelling voor de brede vrouwenbeweging
-    inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen
-    communicatieve vaardigheden
-    (gedeeltelijk) beschikbaar zijn overdag

Een bestuurslid besteedt van september tot en met juni gemiddeld 1 dagdeel per week aan het bestuurslidmaatschap. Een bestuurslid wordt voor drie jaar benoemd en kan maximaal eenmaal herbenoemd worden.

Passage biedt landelijke bestuursleden:
-    een zelfstandige, verantwoordelijke functie
-    samenwerking in een hecht verband
-    mogelijkheden de eigen deskundigheid te bevorderen
-    een bescheiden onkostenvergoeding
-    ondersteuning door professionele krachten

Regiocoördinator

Profiel van de nieuwe regio coördinator

-    heeft hart voor Passage
-    beschikt over organisatorische kwaliteiten
-    beschikt over basale digitale vaardigheden
-    is telefonisch of digitaal een vraagbaak voor de afdelingen uit haar regio 
-    wordt voorgedragen vanuit haar regio en voor een periode van twee jaar benoemd door het landelijk
     bestuur, met de mogelijkheid van verlenging met nog eens twee jaar
-    kan haar taak met iemand delen in een duobaan (twee vrouwen in 1 regio) of in teamverband (de
     coördinatorenvan meerdere regio’s werken samen in 1 team). In geval van een duo/team wordt een
     contactpersoon aangewezen voor communicatie vanuit het Servicepunt of het LB.

De afdelingen van een regio

Een regio bestaat uit 12 tot 15 afdelingen. De afdelingen maken per toerbeurt aantekeningen (afspraken/actielijst) van de regiobijeenkomst en verspreiden die aan de andere belanghebbenden. De afdelingen hebben een digitale contactpersoon voor de regio- coördinator en naar elkaar.

Regiobijeenkomst

De coördinator roept minimaal 1 x per jaar een afvaardiging van de afdelingen uit haar regio bij elkaar in een regiobijeenkomst waar zij

-    verslag doet van de landelijke en/of plannen van andere regio’s,
-    de behoeftes van de afdelinge inventariseert en meeneemt naar het landelijk overleg,
-    zorgt dat afdelingen onderling hun ervaringen kunnen delen,
-    wanneer nodig een verkiezing organiseert voor een (plaatsvervangend)
     afgevaardigde voor de ledenraad,
-    vrouwen benaderd om mee te helpen bij het organiseren van een activiteit die past
     bij hun interessegebied.

Voor- en najaarsoverleg

Twee keer per jaar wordt er een overleg georganiseerd voor alle regiocoördinatoren, samen met het landelijk bestuur. Tijdens dit overleg worden:

-    interessante thema’s, activiteiten, sprekers, enz. voor de leden besproken,
-    bijzonderheden uitgewisseld vanuit de regio's om van elkaar te leren,
-    contacten gelegd met andere regiocoördinatoren over het organiseren van
     gezamenlijke activiteiten met meerder regio's,
-    in kleine groepjes zo nodig direct een activiteitenplan met begroting gemaakt.

Wat de regio coördinator hiervoor terugkrijgt

-    een inspiratiedag waarop zij tevens uitleg krijgt over het opzetten van een activiteitenplan
     en begroting en de samenwerking met andere regiocoördinatoren,
-    de mogelijkheid om in een team van collega coördinatoren en het landelijk bestuur
     interessante projecten, events en andere activiteiten voor te stellen en uit te werken dan wel te
     laten uitwerken door een deskundige,
-    een vrijwilligersvergoeding van € 250,00 per jaar,
-    vergoeding van onkosten plus reiskosten op basis van OV 2e klas of een
     kilometervergoeding van € 0,25.

Herkent u zich in één van de vacatures een wilt u meer weten? Stuur een mail naar servicepunt@passagevrouwen.nl met uw gegevens en wij nemen contact met u op.