Ga naar homepage
RSS feed
Kennismaking
Mission Statement
Landelijk bestuur
ANBI status
Dr. Albronda-van der Nagelfonds
Vacatures

Activiteiten van het dr Albronda-van der Nagelfonds

Behandeling van de hulpaanvragen:

De directeur ontvangt de aanvragen voor hulp en zorgt voor de completering van de gegevens alvorens ze ter behandeling aan het bestuur voor te leggen. De aanvragen worden in de bestuursvergaderingen die vijfmaal per jaar plaatsvinden, besproken. Hulpvragen waarbij spoed geboden is, worden door het bestuur tussentijds behandeld  per email. Toekenning van financiële hulp vindt plaats volgens de criteria van het fonds. Gemiddeld wordt de helft van de aanvragen gehonoreerd.

 

Werving van donateurs:

De directeur bezoekt samen met een bestuurslid ongeveer eenmaal per maand  vergaderingen van de afdelingen en gewesten van heel Nederland om het werk van het fonds meer bekendheid te geven.  Aan de hand van een PowerPointpresentatie wordt  de oorsprong van het fonds en het werk van het fonds toegelicht. 

Voorts streeft het bestuur naar geregelde publiciteit door middel van korte stukjes en artikelen in het ‘Passage Magazine’ en door verspreiden van een folder met name onder de leden van Passage.

 

Onderhouden van contacten met andere fondsen:

De directeur bezoekt meestal samen met een bestuurslid tweemaal per jaar de vergadering van het FIN (Fondsen in Nederland). Het doel is tweeledig:  geïnformeerd worden over maatschappelijke en financiële aspecten van fondsen en netwerken met andere fondsen voor vergelijkbare hulpvragen.


terug naar overzicht