Ga naar homepage
RSS feed
Kennismaking
Mission Statement
Landelijk bestuur
ANBI status
Dr. Albronda-van der Nagelfonds
Vacatures

Missie en visie van de Stichting dr Albronda-van der Nagelfonds behorend bij de vereniging Passage christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging

Missie

Een financieel steuntje in de rug geven bij een materiële of immateriële nood aan leden van Passage en andere vrouwen die (tijdelijk) een te beperkt budget hebben en die hiervoor geen beroep kunnen doen op sociale voorzieningen. 

 

Visie

Het fonds is opgericht naar aanleiding van de watersnoodramp in 1953 met de visie, dat leden van de toenmalige NCVB (nu Passage) elkaar moeten helpen in geval van nood.

Ook nu nog worden de financiële middelen voornamelijk opgebracht door de leden van Passage: een fonds van vrouwen voor vrouwen.

 

Vanuit het christelijke gedachtengoed kunnen sinds enige jaren niet alleen de vrouwen van Passage, maar ook andere vrouwen die hulp nodig hebben bij het fonds aankloppen.

Het betreft vaak vrouwen in een kwetsbare positie die geen persoonlijk netwerk hebben. Hierbij hebben ook de leden van Passage de belangrijke taak om vrouwen in hun omgeving  te attenderen op de mogelijke hulp. Zij kunnen zo de ogen en oren  zijn van het fonds.

 

Financiële bijdragen worden gegeven voor noodzakelijke, materiële zaken of  voor projecten die de gezondheid, het welzijn of de ontwikkeling van de vrouw bevorderen. 

Hieronder valt ook een bijdrage aan de contributieregeling van Passage.

 

In principe is het de bedoeling vrouwen door een beperkte financiële bijdrage te helpen, zodat ze weer vooruit kunnen. Bij structurele financiële problemen is de omvang van de bijdrage van het fonds ontoereikend. Er wordt dan indien mogelijk advies gegeven t.a.v. aanvullende sociale voorzieningen en/of andere fondsen.

Om de mogelijkheden tot hulp te vergroten is daarom samenwerking met andere fondsen noodzakelijk.


terug naar overzicht