Ga naar homepage
RSS feed
Kennismaking
Mission Statement
Landelijk bestuur
ANBI status
Dr. Albronda-van der Nagelfonds
Vacatures


Dr. Albronda-van der Nagelfonds

Van vrouwen door vrouwen voor vrouwen

Sociaal fonds
De Stichting Dr Albronda-van der Nagelfonds is een sociaal fonds, verbonden aan de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage. Het is een voortzetting van het fonds opgericht voor hulp aan vrouwen na de watersnoodramp in 1953 door mevrouw Tine Albronda-van der Nagel de toenmalige voorzitter van de NCVB. De doelstelling is om vrouwen die dat nodig hebben een beperkte financiële ondersteuning te geven. Het kan bv gaan om een bijdrage aan huishoudelijke apparatuur of meubilair, aan een aanvulling voor een medische behandeling die niet geheel vergoed wordt. Ook als vrouwen een cursus of training van Passage willen volgen, maar dat zelf niet kunnen betalen, kan uit het fonds een bijdrage in de kosten worden gegeven.

De aanvragen moeten altijd passen binnen de doelstelling van het fonds. Om de aanvraag te kunnen honoreren is het nodig dat er voldoende gegevens beschikbaar zijn over de financiële situatie.

De hulp is bedoeld voor vrouwen in kwetsbare situaties. De aanvraag moet gedaan worden via een tussenpersoon.

Financiële middelen
Oog voor de naaste dichtbij en ver weg  is één van de speerpunten van Passage. Praktische hulp dichtbij is het speerpunt van het Dr Albronda-van der Nagelfonds. Voor het bieden van deze hulp is geld nodig. De bijdrage van leden van Passage is onze enige inkomstenbron.Vandaar dat al vele jaren aan alle leden van Passage wordt gevraagd om minimaal 1 euro per jaar bij te dragen.
Meer doen kan ook: via donaties of een éénmalige bijdrage bv door sponsoring van een actie. Het is ook mogelijk de stichting op te nemen in een testament (zonder successierechten).

Contributieregeling
Het fonds geeft jaarlijks een bijdrage aan de contributieregeling van Passage. Deze bijdrage kan aangevraagd worden bij Passage. Het aanvraagformulier staat op de website van Passage onder lidmaatschap.

Contact
Voor informatie of aanvragen van hulp kunt u contact opnemen met:
Mevrouw I.J. (Janita) Groeneveld-Geerink, directeur
Telefoon: 0343-592228
e-mail:

Donaties:  bankno.  NL 20 INGB 0000292406

Verdere informatie kunt u vinden via onderstaande links:

  1. missie en visie
  2. ANBI status
  3. Activiteiten
  4. Beleidsvoornemens
  5. Jaarverslag 2019
  6. bestuurssamenstelling
  7. Privacy-reglement van de Stichting Dr. Albronda- van der Nagelfonds