Ga naar homepage
RSS feed
Kennismaking
Mission Statement
Landelijk bestuur
ANBI status
Dr. Albronda-van der Nagelfonds
Vacatures


Dr. Albronda-van der Nagelfonds

Van vrouwen door vrouwen voor vrouwen

De Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds is een sociaal fonds, verbonden aan Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. Het is de voortzetting van een fonds van de NCVB, opgericht voor hulp aan vrouwen na de watersnoodramp in 1953 door mevrouw dr. Tine Albronda-van der Nagel de toenmalige voorzitter van de NCVB. De doelstelling is om vrouwen die dat nodig hebben een beperkte financiële ondersteuning te geven. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bijdrage aan huishoudelijke apparatuur of meubilair, aan een aanvulling voor een medische behandeling die niet geheel vergoed wordt, of een bijdrage voor een vakantie. Als vrouwen lid willen zijn van Passage, maar dat zelf niet kunnen betalen, kan het fonds een financiële bijdrage geven.  

De aanvragen moeten passen binnen de doelstelling van het fonds. Om de aanvraag te kunnen honoreren is het nodig dat er voldoende gegevens beschikbaar zijn over de financiële situatie. In principe is de hulp bedoeld voor leden van Passage, maar ook niet-leden kunnen een beroep doen op het fonds.

Financiële middelen:

Oog voor de naaste dichtbij en ver weg is één van de speerpunten van Passage. Praktische hulp dichtbij is het speerpunt van het Dr. Albronda-van der Nagelfonds. Voor het bieden van deze hulp is geld nodig. Vandaar dat al vele jaren aan alle leden van Passage wordt gevraagd om minimaal 1 euro per jaar bij te dragen. 

Meer doen kan ook: via donaties of een éénmalige bijdrage bijv. door een actie. Het is ook mogelijk de stichting op te nemen in een testament (zonder successierechten).

Contributieregeling

Het fonds geeft jaarlijks een bijdrage aan de contributieregeling van Passage. Deze bijdrage kan aangevraagd worden bij Passage. Het aanvraagformulier staat op de website van Passage onder lidmaatschap.

Contact

Voor informatie of aanvragen van hulp kunt u contact opnemen met:

Mevrouw I.J. (Janita) Groeneveld-Geerink, directeur

Telefoon: 0343-592228

e-mail:

Donaties:  bankno.  NL 20 INGB 0000292406

Verdere informatie kunt u vinden via onderstaande links:

  1. missie en visie
  2. ANBI status
  3. Activiteiten
  4. Beleidsvoornemens
  5. Jaarverslag 2017
  6. bestuurssamenstelling