Ga naar homepage
RSS feed
Tentoonstelling 'Manse vrouwen in Kennemerland'

Vrouwen zijn de stille krachten van de samenleving, maar de rechtsongelijkheid is altijd groot geweest. Het is nog maar 100 jaar geleden dat vrouwen actief kiesrecht kregen en drieenzestig jaar dat ze handelingsbekwaam zijn verklaard. In de geschiedenis zijn ze verbazend weinig aanwezig. Toch hebben ze door de eeuwen kans gezien om op allerlei manieren hun invloed aan te wenden en nuttige en bijzondere bijdragen te leveren aan de samenleving. En ook in Kennemerland zijn er heel veel van zulke ‘Manse Vrouwen’.

In de tentoonstelling 'Manse vrouwen in Kennemerland' worden ruim honderd vrouwen uit het verleden en heden geportretteerd. Naast portretten en korte teksten zijn er interviews met vrouwen van nu te beluisteren. De thematische tentoonstelling is aangekleed met voorwerpen die of door de vrouwen zelf of hun familie in bruikleen zijn gegeven of bij hun verhaal zijn gezocht uit de collectie van het Museum Kennemerland, de Historische Kring Heemskerk en vele andere bruikleengevers. 

Rondom de tentoonstelling worden diverse activiteiten georgansieerd. Informatie hierover verschijnt op de website: www.museumkennemerland.nl

Beeld: Museum Kennemerland