Ga naar homepage
RSS feed
Gezocht: twee Passage-bestuurders (met affiniteit voor financiën of PR)

Vacature: twee Passage-bestuurders
(met affiniteit voor financiën of PR)

Over Passage
Passage is een christelijk-maatschappelijk vereniging voor vrouwen met een christelijke levensvisie. Vanuit onze inspiratiebron, de Bijbel, zetten we ons actief in voor onze leefomgeving. Samen bespreken we maatschappelijke ontwikkelingen en (inter)nationale vraagstukken.

Als vrouwenorganisatie letten we daarbij vooral op de participatie en de positie van vrouwen. We stimuleren elkaar en anderen om met ons mee te denken over oplossingen. We spreken politici aan en voeren actie - vaak samen met andere organisaties - om ons doel te bereiken: een leefbare samenleving voor vrouwen en mannen. Onze drie pijlers die onze doelstelling dragen, zijn: hart voor de samenleving; oog voor de naaste dichtbij en ver weg; gevoel voor cultuur.

Passage heeft een belangrijke transitie achter de rug op weg naar de vernieuwing van de organisatiestructuur. Om de taken voor de toekomst meer te verdelen, zijn we op zoek naar twee enthousiaste en betrokken bestuurders. Samen met het zittende bestuur (vijf personen) geven de twee nieuwe bestuurders verder vorm aan het ingezette verandertraject.

Wij zoeken iemand die …

 • die haar visie kan vertalen naar concrete voorstellen;
 • het aandurft ‘het vanzelfsprekende’ (met respect) ter discussie te stellen;
 • een brug kan slaan tussen grote plannen en dat wat haalbaar is bij de achterban;
 • toekomstgericht is;
 • constructief kan meedenken;
 • belangstelling heeft voor de brede vrouwenbeweging;
 • inzicht heeft in maatschappelijke ontwikkelingen;
 • communicatieve vaardigheden heeft;
 • in bezit van een computer met internet is;
 • óf gevoel heeft voor taal, het schrijven van teksten en PR;
 • óf affiniteit heeft met het uitzetten van het financiële beleid en inzicht heeft in financiële vraagstukken.

Wij bieden ...

 • een zelfstandige en verantwoordelijke functie;
 • samenwerking met andere betrokken vrouwen;
 • mogelijkheden om de eigen deskundigheid te bevorderen (én de mogelijkheid om verborgen talenten te ontdekken);
 • een onkostenvergoeding plus een bescheiden vrijwilligersvergoeding;
 • ondersteuning door professionele krachten.

Termijn
Een bestuurslid besteedt van september tot en met juni gemiddeld een dag per week aan het bestuurslidmaatschap. Een bestuurslid wordt voor drie jaar benoemd en kan maximaal één keer herbenoemd worden.

Ook vrouwen die geen lid zijn van Passage worden uitgenodigd te reageren op de bovengenoemde functies.

Herkent u zich in het bovenstaande of wilt u meer weten? Stuur dan een mail met uw gegevens of vragen naar .

Meer informatie over onze organisatie vindt u op: www.passagevrouwen.nl