Ga naar homepage
RSS feed
Bestandenbalie
E-cards
Aanmelden Nieuwsbrief

Kerstprogramma's Heemskerk

Afdeling Heemskerk heeft de afgelopen jaren een aantal kerstliturgiën gemaakt waar andere afdelingen gebruik van kunnen maken.

 
Kerstspel Anna
Anna is een avondvullende liturgie met (toneel)spel voor een vrouwengroep zoals Passage, 
Een viering met Bijbellezingen en waarbij we twee bijzondere Bijbelse vrouwen ontmoeten: Anna en Sera (Serach) kleindochter van Jacob. Er is ruimte voor koor- en samenzang, declamatie en muziek. Het geheel wordt ondersteund met beelden op de beamer.
 
Een vrouw die weet wat wachten is, wat hopen en verwachten is: dat is Anna (Hanna). Zij is een bijzondere vrouw die Lukas noemt in zijn evangelie. 
Anna, een vrouw op hoge leeftijd, dagelijks te vinden in de tempel. Zij wordt altijd in ИИn adem genoemd met Simeon. Een vrouw die min of meer in de schaduw staat van Simeon op de dag dat Maria en Jozef met het kind Jezus in de tempel komen. 
Wie is die Anna? Waar komt ze vandaan en wat doet ze in de tempel? 
In de Bijbel komen we veel naamloze vrouwen tegen. Anna, de vrouw die in deze liturgie centraal staat, wordt wel met naam genoemd.═ Ook de naam van haar vader, zelfs hun afkomst wordt vermeld, dat moet van grote betekenis zijn! Wat hebben een kleindochter van Jacob genaamd Sera en Anna met elkaar gemeen? Anna vertelt ons over haar leven. Met haar verwachten we de Messias en vieren we zijn komst in deze wereld.
 
Inlichtingen bij rietdubbelman@gmail.com of telefoon 0251-236867
De kosten zijn 15 euro: giro NL88 INGB 0001 6894 37,                               
t.n.v. M.J. Dubbelman √ Jansen met vermelding van afdeling!
De complete liturgie met de pppresentatie wordt u per mail toe gestuurd.   
 
Feest van het licht
Voor de afdeling Heemskerk werd voor de kerstviering van 2014 een kerstliturgie geschreven en samengesteld over o.a. het Joodse Chanoekafeest. Tijdens deze avondvullende liturgie verlangt een Joodse vrouw naar het Chanoekafeest, feest van het licht. Zij vertelt het verhaal van de kandelaar aan de familie waar zij is ondergedoken in 1943. Een bijzonder spel met de stemmen van twee vrouwen die elkaar vertellen over hun feest van het licht. 
 
Korte inhoud: 
De wortels van ons geloof liggen in het Jodendom. Maar de Joodse feesten en onze christelijke hebben niet altijd dezelfde betekenis. Zo vieren wij met kerst de geboorte van Jezus. Joodse gezinnen vieren in deze tijd het Chanoekafeest: feest van het licht. Veel volken en culturen kennen een 'lichtfeest. Wat zijn de verschillen tussen deze feesten? Zijn er overeenkomsten? Waarom brandt de Chanoekakandelaar, waarnaar verwijst deze lichtbron? We gaan in deze avondvullende liturgie op zoek naar het licht. I
 
Inlichtingen bij rietdubbelman@gmail.com of telefoon 0251-236867. De kosten zijn 15 euro: giro NL88 INGB 0001 6894 37, t.n.v. M.J. Dubbelman-Jansen met vermelding van afdeling! 
 
Ontmoetingen

Niet een traditioneel spel met engelen, herders en wijzen, kortom mensen die rond de kribbe staan. Maar een ontmoeting met eigentijdse vrouwen die door de drukte van de komende kerstdagen de intentie van kerst gaan missen. Twee vrouwen uit de Bijbel wijzen hen, en daarmee ons, de weg om met ontmoetingen zorgvuldig om te gaan. 

 

DEEL 1: 

Drie eigentijdse vrouwen ontmoeten elkaar in de drukte voor de kerstdagen. In situaties waarin wij onszelf en elkaar herkennen.

 

DEEL 2: 

Daarnaast kijken zij terug, en wij met hen, naar vrouwen in de bijbel: Rachab en Ruth.

Als we het geslachtsregister lezen uit Mat. 1:5 zou het theoretisch mogelijk kunnen zijn dat Rachab,(de moeder van Boaz) en Ruth elkaar hebben ontmoet in Bethlehem. Zij komen allebei uit een andere cultuur en hebben beiden door ontmoeting de God van Israel leren kennen en vertrouwen.

 

DEEL 3: 

Wat hebben deze (gewone) vrouwen ons te vertellen.

 

Spelers:

Het spel is geschreven voor vijf vrouwen.

De rollen kunnen gespeeld worden door drie personen (twee vrouwen spelen dan een dubbelrol, wel intensief!).

 

Speelruimte:

Een eenvoudige ruimte is voldoende. Het spel speelt zich af in een eigentijdse huiskamer: een tafel, stoelen, telefoon en een kranten bak is voldoende. 

Een cassette recorder of DVD speler met kerstmuziek.

 

Daarnaast speelt het stuk zich af in “Het Oosten”. Wat Oosterse attributen zoals wat stenen kruiken met een neutrale achtergrond (gordijn) is al voldoende. 

De Oosterse kleding moet wel goed verzorgd worden.

 

De drie delen zonder pauze als een geheel spelen. Duur van het totale stuk is ongeveer 45 minuten.

 

De tijd tussen de verschillende bedrijven kan men opvullen door samenzang, en/of te luisteren naar muziek. We denken hierbij aan een pianiste of harpiste. Hiervoor kunt u informeren bij de plaatselijke muziekschool. 

Lezen uit Ruth 1 en declamatie past ook in het geheel.

De toeschouwers worden erbij betrokken. Er ontstaat een soort liturgie met toneelspel. 

 

Inlichtingen bij  of telefoon 0251-236867

De kosten zijn 15 euro: giro NL88 INGB 0001 6894 37,                               

t.n.v. M.J. Dubbelman – Jansen met vermelding van afdeling! 

 

 

 

 

 
 
 

terug naar overzicht