Ga naar homepage
RSS feed
Zorg om Boer en Tuinder

Boeren en tuinders staan soms voor moeilijke keuzes in het bedrijf, voor het gezin en voor zichzelf. 

Stichting Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) helpt ondernemers op een kruispunt om richting te bepalen. 
 

(Plattelands)vrouwen kunnen een belangrijke signaalfunctie vervullen. In de praktijk is het zo dat vrouwen eerder bij problemen de telefoon pakken of een uitweg zoeken en bij anderen ondersteuning willen vragen. Zowel vrouwen op het bedrijf zelf, als ook vrouwen in de omgeving van een bedrijf.

Er is altijd een spanningsveld tussen (gevoelde) bemoeienis en tijdig ingrijpen voordat het echt mis gaat.

Het is aan de familie zelf te kennen te geven of ze ondersteuning willen. Zorg Om Boer en Tuinder geeft ook informatie over hoe je bepaalde signalen kunt oppikken of herkennen, om te weten of het ergens mis gaat. Vaak draait het om een combinatie van factoren en problemen die op een bedrijf spelen.

Als u over dit onderwerp een afdelingsbijeenkomst wilt organiseren, dan kunt u Zorg Om Boer en Tuinder uitnodigen.


Voor meer informatie kunt u kijken op: www.zorgomboerentuinder.nl


terug naar overzicht