Ga naar homepage
RSS feed
Nederlandse Vrouwen Raad geeft reactie op het regeerakkoord

De Nederlandse Vrouwen Raad komt na een eerste analyse van het regeerakkoord, aan de hand van de door ons in september aangedragen drie thema’s voor de onderhandelingen, tot de volgende conclusies:

  • Het regeerakkoord is niet gendersensitief geschreven.
  • Voor de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt wordt de indruk wordt gewekt dat de vrouwenemancipatie klaar is. Dit is bij lange na niet het geval.
  • Voor geweld tegen vrouwen is specifieke aandacht dringend nodig, in aanmerking genomen dat Nederland het slechter doet dan Europese gemiddelde Een extra inspanning van het toekomstige kabinet is daarom gewenst.

Klik hier en u leest de gehele analyse van de drie door ons aangedragen thema’s en wat er in het regeerakkoord van terug te vinden is. 


terug naar overzicht